Introductie

Onze vereniging groepeert een aantal NELOS-duikclubs uit de regio Brabant en heeft tot doel een aantal taken gemeenschappelijk uit te voeren. Zo kunnen we met vereende krachten het werk wat lichter maken. Bravos vzw heeft tot doel de Brabantse clubs te verenigen zonder afbreuk te doen aan hun autonomie.


Een greep uit de werkzaamheden:

  • Theoretische lessenreeksen kandidaat-AI
  • Afnemen van proefexamens voor kandidaat-AI en kandidaat 1*I
  • Organisatie van proevendagen voor recreatief-, sport- en technisch duiken
  • Lessen CPR + toediening en gebruik van zuurstof-apparatuur (praktisch gericht)
  • Organisatie foto & filmavonden
  • Organisatie nitrox-cursussen, zowel beginnend als gevorderd
  • Organisatie opleidingen technisch duiken en blender
  • Introductie...
  • Instructeursmeetings en infoavonden

Bedankt voor uw interesse en tot ergens op een of andere BRAVOS-activiteit, of tot aan de waterkant.

BRAVOS vzw - RPR 0445.152.301